Skip to main content

Fastholdelse af motivation og viljestyrke

Hvorfor er dette oplæg vigtigt for jer?

Er motivation og viljestyrke medfødt eller tillært? Kan vi træne motivation og viljestyrke og er det overhovedet vigtigst at være motiveret, hvis du er ambitiøs?

  • Hvad er vigtigst: Meningsfuldhed, motivation eller viljestyrke?
  • Er nogle typer født med mere motivation og viljestyrke?
  • Din personprofil kan afsløre når du mister motivationen. 
  • Ved du og din leder, hvad der motiverer dig allermest – Har I kigget din personprofil?
  • Fastholdelse og træning af motivation. 
  • Motivation handler også om mental robusthed. 
Motivation

Highlights om motivation

Selvbestemmelsesteorien: En vigtig teori om motivation – og læring. 

Selvbestemmelsesteorien peger på tre psykologiske behov, der har betydning for, hvor motiverede vi mennesker er: Selvbestemmelse (autonomi), Mestring og Samhørighedsfølelse. 

Dr. B. J. Fogg “Behavior Model” er en systematisk måde at tænke på de faktorer, der ligger til grund for adfærdsændringer. I hans model er adfærd et produkt af tre faktorer: motivation, evne og triggere.

Foggs adfærdsmodel siger, at “Adfærd (B) sker, når Motivation (M), Evne (A) og Triggere (T) mødes i samme øjeblik.

VI HAR HAFT SPECIALE I STUDERENDE OG UNGE ANSATTE SIDEN 2005.

Vi har en specialviden om unge mellem 20 og 35 år. Vi her som terapeuter, undervisere og strategisk rådgivere fokuseret på den unge generation og deres mentale sundhed. 

LAD OS BLIVE JERES STRATEGISKE RÅDGIVER.

Vi bygger vores viden på dataanalyser, kvalitative samtaler og kliniks erfaring siden 2005. Om de unge, med de unge og til de unge og deres ledere. 

HVILKET UDBYTTE FÅR DE KUNDER VI RÅDGIVER OG UNDERVISER FOR?

Vores kunder får troværdige, ærlige og fagligt tunge kompetencer at trække på, når vi indgår et samarbejde med dem. Og så får vores kunder en specialeviden, ikke mange andre konsulentvirksomheder har i Danmark. 

FAQ

Godt at vide

Er jeres oplæg og undervisning ens for alle kunder?

Vi sælger ikke stangvarer, da vi ikke tror på at vinkler, behov og det samme indhold er relevant for alle virksomheder. Vi har til alle opgaver indledende telefonmøde om jeres behov, ønske om udbytte og formidlingsform. 

Kan I undervise både fysisk og online og i hele landet?

Vi har siden 2015 formidlet foredrag på online platforme og har siden 2000 undervist fysisk. Vi evner at formidle optimalt uanset format og ved, at deltagere skal aktiveres, røres og en blanding af bevidsthed, viden og konkrete indsatsforslag. 

Vi har opgaver i hele Danmark og kommer naturligvis også gerne og besøger jer. 

Varighed på vores oplæg?

Det er 100 % op til jer, hvor længe et oplæg skal vare. 

Vi skelner mellem

  1. Foredrag (30-90 min.)
  2. Workshops (typisk 3-4 timer)
  3. Hel/flere dages undervisning.
Kan vi få adgang til de materialer I bruger?

Ja. Alle de materialer vi bruger får I efterfølgende adgang til elektronisk. Oftest i pdf-format. 

Vi finder ligeledes også supplerende artikler, podcast eller andet materiale der kan inspirere jer, hvis I ønsker det. Vi laver selv en del materiale, som du kan se her

Tag kontakt

Vi vil ser frem til at kunne besvare dine spørgsmål og behov.