Skip to main content

Din personprofil – Se potentialet i profilen

Hvorfor dette oplæg er vigtigt for jer?

Stil skarpt på, hvordan du kan få valid viden om din fortrukne adfærd og personprofil. Brug dine toppotentisler mere bevidst og lær at bruge dine utrænede bundpotentialer.

  • Få forståelsen for, hvordan en personprofil kan bidrage til din selvindsigt. 
  • Lær at spotte og arbejde bevidst med dine toppotentialer. 
  • Vi har alle utrænede bundpotentialer – Derfor skal du fokusere på nogle af dem. 
  • Adfærd kan aflæses i dine “gode og dårlige dage”. Få bevidsthed 
  • En individuel profil fortæller dig, hvordan du arbejder bedst, stresshåndtere optimalt, kommunikere med alle typer og hvad du motiveres af over lang tid. 
  • Forstår du din egen adfærd, kan du forstå og indgå endnu bedre i dit teamet.
  • Hvordan du lærer at lytte og arbejde i farver med dit team. 
  personprofiltest

  Highlights om personprofiler

  Få muligheden for at få indsigt i personlige drivers, motivationsfaktorer, udviklingspotentialer samt forståelse for såvel egen som andres adfærd og handlemønstre.

  e-fivefactor er den mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk.

  Profilen giver et dybdegående kendskab til fokuspersonens personlighed og adfærd. Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til udvikling af ledere og kernemedarbejdere – og bruges også til rekruttering.

  VI HAR HAFT SPECIALE I STUDERENDE OG UNGE ANSATTE SIDEN 2005.

  Vi har en specialviden om unge mellem 20 og 35 år. Vi her som terapeuter, undervisere og strategisk rådgivere fokuseret på den unge generation og deres mentale sundhed. 

  LAD OS BLIVE JERES STRATEGISKE RÅDGIVER.

  Vi bygger vores viden på dataanalyser, kvalitative samtaler og kliniks erfaring siden 2005. Om de unge, med de unge og til de unge og deres ledere. 

  HVILKET UDBYTTE FÅR DE KUNDER VI RÅDGIVER OG UNDERVISER FOR?

  Vores kunder får troværdige, ærlige og fagligt tunge kompetencer at trække på, når vi indgår et samarbejde med dem. Og så får vores kunder en specialeviden, ikke mange andre konsulentvirksomheder har i Danmark. 

  FAQ

  Godt at vide

  Hvad er validiteten af en e-fivefactor personprofilerne?

  Netop det teoretiske afsæt for e-fivefactor profilen er den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk,  Big Five eller også kaldet femfaktor modellen (John et al., 2008; McCrae & Costa, 2008).

  e-fivefactor-modellen bygger på IPIP-NEO (Johnson, 2011). IPIP er en forskningsbaseret database for personlighedsitems. Rammen er udviklet af nogle af de mest internationalt anerkendte personlighedsforskere såsom Goldberg, Hogan og Clonninger. IPIP-NEO er i dag valideret på mere end 800.000 personer internationalt.

  Kan man bruge personprofiler til teamforståelse?

  Personprofiler er et af de stærkeste redskaber til også at forstå teamdynamikker og teamadfærd. Vi trækker teamprofiler på jeres grupper, afdelinger og teams på baggrund af e-interpersonal eller e-fivefactor. 

  Teamprofilen er et validt værktøj til at styrke et teams udvikling, opnå effektiv kommunikation og samarbejde – og ikke mindst – forståelse for forskellighed i teamet.

  Vi tilbyder nu også Potentialerapporter og talentanalyser

  I samarbejde med e-stiamte kan vi nu også trække og lave Potentiale- og talentrapporter. Med udgangspunkt i det stærkeste træk, laver vi analyser og forslag til hvordan personen bruger sine evner, potentialer og motivation bedst muligt. 

  Potentiale- og talentrapporten er ikke en personprofiloverlevering, men et særskilt produkt der fokusere på top- og bundpotentialer. 

  Vi kan, hvis det ønskes også tilføje en personprofil til Potentiale- og talentrapporten. 

  Skal vi have lavet en personprofil for at høre dette foredrag?

  Nej. Det er hverken et krav eller nødvendigt at få en dyb og motiveret indføring i, hvad personprofiler kan gøre for en leder og dennes ansatte. 

  Vi oplever oftest, at virksomheden er blevet så motiveret for at kende deres ansattes individuelle personprofiler, at vi fortsætter samarbejdet og laver disse profiler og får resultaterne sat i spil og implementeret i en travl hverdag. 

  Tag kontakt

  Vi vender hurtigt og skarpt tilbage til dig.