Skip to main content

Potentialerapport – Få det bedste i spil

Hvorfor er en Potentialerapport et vigtigt redskab at have adgang til?

Vi tilbyder et procesværktøj til potentialeprofilen, som retter sig netop mod udvælgelsen af de potentialer der skal arbejdes med for at optimere performance og personlig udvikling.

  • Vi kalder det ’Potentialefokus’, og det kobler potentialer med tolkende beskrivelser, så det bliver nemt og effektivt at vælge det rigtige fokus.
  • Ordet potentiale, understreger at det er noget der skal arbejdes med for at lykkes.
  • Potentialer peger på den værdi du kan skabe, og lader ikke som om, at værdien er der allerede.
  personlige grænser og kontrol

  Hvordan forløser man sit potentiale?

  Når vi arbejder med personlig udvikling, kan man overordnet dele det op i to slags processer:

  1: Fokus på at forandre betingelser og rammer, så potentialerne får bedre vilkår.

  Det er altså et fokus der sigter mod at skabe forandring ’rundt om’ medarbejderen, så deres potentialer bedre kan ’komme til’ i arbejdsprocessen.

  2. Fokus på at forandre strategi, tilgang og handlingsmønstre.

  Det er altså et fokus, der sigter mod at skabe forandring ’inden i’ medarbejderen, så deres potentialer bedre kan udnyttes i den situation de aktuelt arbejder i.

  Arbejdet med potentialer retter sig mod tilgang 1. Det vil altså sige at vi anbefaler at koble arbejdets rammer med potentialerapporten, med en analyse af medarbejderens arbejdsbetingelser.

  VI HAR HAFT SPECIALE I STUDERENDE OG UNGE ANSATTE SIDEN 2005.

  Vi har en specialviden om unge mellem 20 og 35 år. Vi her som terapeuter, undervisere og strategisk rådgivere fokuseret på den unge generation og deres mentale sundhed. 

  LAD OS BLIVE JERES STRATEGISKE RÅDGIVER.

  Vi bygger vores viden på dataanalyser, kvalitative samtaler og kliniks erfaring siden 2005. Om de unge, med de unge og til de unge og deres ledere. 

  HVILKET UDBYTTE FÅR DE KUNDER VI RÅDGIVER OG UNDERVISER FOR?

  Vores kunder får troværdige, ærlige og fagligt tunge kompetencer at trække på, når vi indgår et samarbejde med dem. Og så får vores kunder en specialeviden, ikke mange andre konsulentvirksomheder har i Danmark. 

  FAQ

  Godt at vide

  Er Potentialerapporten det samme som en personlighedsprofil?

  Nej. Potentialeprofilen trækker automatisk medarbejderens 30 top potentialer ud, og sorterer dem i grupper af tre, rundt om de 10 tilhørende personlighedstræk.

  Det er dog alt for mange at inddrage i udviklingsarbejdet, så potentialerapporten er designet til at invitere medarbejderen til at sortere i sine foreslåede potentialer, og vælge dem der skal arbejdes videre med. 

  I praksis betyder det at man oftest udvælger både toppotentialer, midter- og bundpotentialer. 

  Hvordan arbejder man med ansattes potentialer?

  Når vi vælger at arbejde med medarbejderes potentialer, gør vi det ud fra devisen ”det er bedre at få mere af det der virker, end at fokusere på det der ikke virker”.

  Det er særligt relevant i de tilfælde hvor medarbejderen allerede bidrager positivt til virksomheden, eller hvor der er risiko for at skabe usikkerhed og modstand hos medarbejdere, ved at åbne de mere sårbare samtaler om det der ikke virker helt så godt.

  Rapporten er designet til øget succes.

  Potentialerapporten er designet til at skabe en konstruktiv og involverende ramme om positiv udvikling.

  Den er med andre ord et redskab der er designet til at maksimere succes – ikke til at løse konflikt.

  Tilbyder I også Potentialerapporten online?

  Ja, vi har tilbudt online samtaler og ydelser siden 2014 og du kan få potentialerapporten enten online eller du kan komme på vores klinik i Aarhus C.

  Det er helt op til dig.

  Tag kontakt

  Vi vil ser frem til at kunne besvare dine spørgsmål og behov.