Skip to main content

Når lederen lytter i farver – Se potentialet i profilen.

Hvorfor dette oplæg er vigtigt for jer?

Vi er specialistuddannet og Masterclassuddannet hos e-stimate (Bedste testværktøj til person- og teamprofiler tre år i træk). 

  • Fire farver, otte træk og 16 facetter skal gøre dig klogere på forskellige personlige profiler.
  • Få adgang til de potentialer profilen viser og få jeres ansatte bedst muligt i spil. 
  • Hvorfor personprofiler øger fastholdelsen, tilknytningen og jobtilfredsheden hos jeres ansatte. 
  • Give jer redskaber til at identificere, hvordan andre er forskellige fra jer selv.
  • Hvordan en personprofil og potentialerapport kommer bedst i spil.
  • Lær at se hvor det oftest går galt mellem leder og unge talenter. 
Personprofiltest

Highlights om personprofiler

Få muligheden for få indsigt i personlige drivere, motivationsfaktorer, udviklingspotentialer og få forståelsen for egen som andres adfærd og handlemønstre.

e-fivefactor er den mest omfattende personlighedstest og afdækker op til 30 personlighedstræk.

Profilen giver et dybdegående kendskab til personprofilens personlighed og adfærd. Derfor er e-fivefactor profilen et værdifuld til udvikling af ledere og kernemedarbejdere – og bruges også til rekruttering.

VI HAR HAFT SPECIALE I STUDERENDE OG UNGE ANSATTE SIDEN 2005.

Vi har en specialviden om unge mellem 20 og 35 år. Vi her som terapeuter, undervisere og strategisk rådgivere fokuseret på den unge generation og deres mentale sundhed. 

LAD OS BLIVE JERES STRATEGISKE RÅDGIVER.

Vi bygger vores viden på dataanalyser, kvalitative samtaler og kliniks erfaring siden 2005. Om de unge, med de unge og til de unge og deres ledere. 

HVILKET UDBYTTE FÅR DE KUNDER VI RÅDGIVER OG UNDERVISER FOR?

Vores kunder får troværdige, ærlige og fagligt tunge kompetencer at trække på, når vi indgår et samarbejde med dem. Og så får vores kunder en specialeviden, ikke mange andre konsulentvirksomheder har i Danmark. 

FAQ

Godt at vide

Hvad er validiteten af en e-fivefactor personprofilerne?

Netop det teoretiske afsæt for e-fivefactor profilen er den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk,  Big Five eller også kaldet femfaktor modellen (John et al., 2008; McCrae & Costa, 2008).

e-fivefactor-modellen bygger på IPIP-NEO (Johnson, 2011). IPIP er en forskningsbaseret database for personlighedsitems. Rammen er udviklet af nogle af de mest internationalt anerkendte personlighedsforskere såsom Goldberg, Hogan og Clonninger. IPIP-NEO er i dag valideret på mere end 800.000 personer internationalt.

Får jeg blot en overlevering eller inkluderer I også en udviklingsplan?

Langt de fleste der får en personprofiltest, får blot en overlevering. Hos Pape & Co får du også en udviklingsplan og en opfølgende samtale. 

I vores pakke er der inkluderet en opfølgende samtale 1-2 måneder efter test og overlevering. Det betyder at vi har hånd om dig, så længe du er i din proces med at få din personprofil bedst i spil. 

Vi tilbyder nu også Potentialerapporter og talentanalyser

I samarbejde med e-stiamte kan vi nu også trække og lave Potentiale- og talentrapporter. Med udgangspunkt i det stærkeste træk, laver vi analyser og forslag til hvordan personen bruger sine evner, potentialer og motivation bedst muligt. 

Potentiale- og talentrapporten er ikke en personprofiloverlevering, men et særskilt produkt der fokusere på top- og bundpotentialer. 

Vi kan, hvis det ønskes også tilføje en personprofil til Potentiale- og talentrapporten. 

Skal vi have lavet en personprofil for at høre dette foredrag?

Nej. Det er hverken et krav eller nødvendigt at få en dyb og motiveret indføring i, hvad personprofiler kan gøre for en leder og dennes ansatte. 

Vi oplever oftest, at virksomheden er blevet så motiveret for at kende deres ansattes individuelle personprofiler, at vi fortsætter samarbejdet og laver disse profiler og får resultaterne sat i spil og implementeret i en travl hverdag. 

Tag kontakt

Vi vil ser frem til at kunne besvare dine spørgsmål og behov.