Skip to main content

Ledersparring og teamsparring

Hvorfor er dette vigtigt for jer?

Ledersparring og teamsparring har som hovedmål at styrke både den enkelte leder eller medarbejder, men også gruppen, til at se egne og andres faglige potentialer, men især også menneskelige kompetencer i organisationspsykologisk forstand.
  • Organisationspsykologi er en gren af psykologien, der fokuserer på, at forstå og analysere adfærd, tankeprocesser og interaktioner inden for organisationer.
  • Perspektivet sigter mod at forstå, hvordan disse faktorer påvirker organisationens præstation, effektivitet og trivsel.
  • Motivation og Engagement: Hvordan kan organisationer arbejde med alle medarbejderes toppotentialer og øge deres personlige effektivitet. 
  • Ledelse og Lederskab: Hvordan påvirker forskellige ledelsesstile og ledelsesmetoder medarbejdernes præstation og trivsel?
  • Arbejdsglæde og Trivsel: Hvordan kan organisationskulturen og arbejdsmiljøet bidrage til medarbejdernes generelle trivsel og tilfredshed gennem f.eks. person- og teamprofiler. 
Ledersparring

Highlights om leder- og teamsparring

Tillid og åbenhed: For at leder sparring kan blive effektiv, er det vigtigt med et miljø præget af tillid og åbenhed. Deltagerne skal føle sig komfortabel med det at dele sine udfordringer og lære andres erfaringer uden frygt for negative konsekvenser.

Psykologisk tryghed er også at fokusere på forpligtende fællesskaber. Fællesskaber, hvor det vigtigste er at kunnen tale om de vigtigste og turde at være i spændingsfelter sammen – på en tryg måde. 

Sparring af teams skal i organisationspsykologisk forstand opfattes som et fælles læringsfællesskab. Hvor rammen/muligheden skabes for fælles ny forståelse af den enkeltes personlige kompetencer og potentialer, så alle arbejder mest effektivt, med lav stress og med størst mulig motivation.

VI HAR HAFT SPECIALE I STUDERENDE OG UNGE ANSATTE SIDEN 2005.

Vi har en specialviden om unge mellem 20 og 35 år. Vi her som terapeuter, undervisere og strategisk rådgivere fokuseret på den unge generation og deres mentale sundhed. 

LAD OS BLIVE JERES STRATEGISKE RÅDGIVER.

Vi bygger vores viden på dataanalyser, kvalitative samtaler og kliniks erfaring siden 2005. Om de unge, med de unge og til de unge og deres ledere. 

HVILKET UDBYTTE FÅR DE KUNDER VI RÅDGIVER OG UNDERVISER FOR?

Vores kunder får troværdige, ærlige og fagligt tunge kompetencer at trække på, når vi indgår et samarbejde med dem. Og så får vores kunder en specialeviden, ikke mange andre konsulentvirksomheder har i Danmark, grundet vores fokus på unge ansatte og deres ledere.  

FAQ

Godt at vide

Hvad er den konkrete værdi af ledersparring og teamsparring for vores organisation?

Vi opsætter med alle kunder helt konkrete mål, delmål og har fokus på, hvilken værdi det er I søger. Er det økonomisk, fastholdelse, performance, trivsel, psykologisk tryghed eller andet. 

Det afdækker vi sammen og vi kan ikke starte vores sparring med jer, hvis vi ikke har det på plads først. 

Vil omkostningerne opveje de forventede fordele og forbedringer?

Omkostninger (økonomisk og tidsmæssigt) skal opleves lavere end den værdi I får tilført. Det kræver et ægte ejerskab fra jeres side af. At processerne fastholdes, aftaler overholdes og at alle parter har sagt ja til at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor I tror på at ledersparring og teamsparring, skal få jer tættere på de organisatoriske mål I har sat. 

Hvordan sikrer vi, at det passer til vores unikke situation?

Vi har ingen faste skabeloner eller fastlåste systemer vi arbejder ud fra. Vi tager de værktøjer op af vores årelange værktøjskasse og tilpasser indsatsen, sparringen og samarbejdet med jer. 

Nogle skal have meget løbende kontakt og andre er mere selvkørende mellem vores møder. Vi møder vores kunder, som unikke kunder og ved at hver gruppe, team og mennesker er forskellige. 

Hvor hurtigt kan vi forvente at se positive resultater af ledersparring og teamsparring?

Om det er klientarbejde, undervisning eller leder- og teamsparring, så er vi kendte for at være meget analytiske, effektive og meget konkrete. Vi mister selv motivationen, hvis vi ikke ser jer lykkes med helt konkrete udviklingsområder inden for naturlig tid. Går nogle processer i stå, laver vi ikke tiden gå, men sætter hurtigt ind med analyser af årsagen til at udviklingen er gået i stå. 

Tag kontakt

Vi vender hurtigt og skarpt tilbage til dig.