Skip to main content

Perfektionisme: En guide til at forstå, mestre og håndtere det sundt  – For unge ambitiøse talenter.

01 august, 2023

Omtaler du dig selv som: ”Jeg er sådan en perfektionistisk type”, ”Jeg er perfektionistisk i alt hvad jeg laver” eller ”Jeg motiveres af at alt skal være perfekt”? 

Denne guide forklarer hvad perfektionisme er og viser vejen ind i perfektionismens komplekse verden, hvor stræben efter det uopnåelige møder viljen til at imponere og levere det bedste.

Som ungt ambitiøst talent står du måske over for en tilsyneladende uundgåelig trang til at nå nye højder og imponere omverdenen. 

Men er det ambitioner, der driver dig eller er der en dybere kraft ved navn perfektionisme, der tager styringen på studiet, arbejdet eller privat?

Guiden vil føre dig gennem punkter og fokusområder af selvrefleksion og selverkendelse, hvor du kan spotte de små subtile træk og måske genkende dig selv. 

Perfektionisme har en lys og en mørk side og denne guide er skrevet på baggrund af mange års samtaler med unge talenter, der har søgt vores klinik eller vi har mødt, når vi underviser på uddannelsessteder og videnstunge virksomheder og hvor fokuspunktet har været perfektionisme.

I denne guide får du indsigt i: 

 • Begrebsforklaring af perfektionisme.
 • Primære og sekundære gevinster ved perfektionisme.
 • Hvorfor det er svært at ændre graden af din perfektionisme.
 • 5 mulige årsager til, at du oplever dig selv som perfektionistisk. 
 • 5 kendetegn du skal spotte, når perfektionisme blive hæmmende for dig. 

Begrebsafklaring af perfektionisme

Perfektionisme er den yderste del af personlighedstrækket ”Kontrolleret” i en Fivefactor personlighedsprofil, der omfatter facetterne ”omhyggelighed” og ”struktur”. Det er punkter og graden af vi kan se, når vi tester vores talenter i personprofilanalyser og laver talentrapporter til dem. 

Personen har ofte en tilbøjelighed, der indebærer en vedvarende stræben efter at opnå eller levere fejlfri resultater, uanset omfanget af en opgave eller ressourcer. 

Det indebærer ofte meget høje standarder, kritisk selvrefleksion og en tendens til at være utilfreds med selv små fejl eller mangler. Perfektionister kan have en stærk frygt for fiasko og forventer at blive bedømt af sig selv og andre baseret på deres evne til at opnå ufejlbarlige resultater. 

På trods af deres dedikation til at nå perfektion kan det føre til betydelig stress, angst og nedsat livskvalitet.

Det er vigtigt at skrive, at det ikke er sådan for alle med en høj grad af perfektionisme, men opmærksomhedspunkter vi kender fra litteraturen og særligt i vores praksis som terapeuter og rådgivere for unge talenter og deres ledere. 

Primære og sekundære gevinster ved perfektionisme

Ofte beskrives ”perfektionisme” som noget negativt. I dette afsnit vil vi se på de primære og sekundere gevinster ved perfektionisme og efterfølgende dykke ned i de facetter, der kan være hæmmende for en person, hvis det perfektionistiske kan være svært at styre eller bliver drænende for ens livskvalitet. 

Primære gevinster ved perfektionisme

 • Høje standarder og præstation

Perfektionister sætter ofte høje standarder for sig selv og stræber efter at levere enestående resultater. Dette fører til en høj præstationskvalitet og professionel stolthed.

 • Nøjagtighed og præcision

Perfektionister er omhyggelige og præcise i deres arbejde, hvilket fører til færre fejl og øget pålidelighed i deres præstationer.

 • Anerkendelse og ros

Perfektionister har ofte en tendens til at få anerkendelse og ros for deres fremragende arbejde. Dette kan føre til styrket selvværd og tilfredsstillelse.

 • Professionalisme og troværdighed

Ved at stræbe efter perfektion viser en person professionel dedikation og troværdighed, hvilket kan føre til øget tillid fra kolleger, chefer og kunder.

 • Udvikling og vækst

Perfektionister er ofte ivrige efter at forbedre sig selv og udvikle deres færdigheder. Denne drivkraft kan føre til kontinuerlig personlig og faglig vækst.

Sekundære gevinster ved perfektionisme

 • Stolthed og tilfredshed

Når en perfektionist når deres mål, kan de føle en dyb stolthed og tilfredshed med deres præstationer, hvilket styrker deres selvtillid.

 • Efterspørgsel og anerkendelse

Perfektionister kan ofte blive efterspurgt i arbejdsmiljøet på grund af deres pålidelige og præcise arbejde, hvilket kan føre til større muligheder og karriereudvikling.

 • Kvalitet og ekspertise

Perfektionister har en tendens til at udvikle ekspertise på deres område på grund af deres vedvarende stræben efter forbedring og forfinelse af deres færdigheder.

 • Kreativ udfoldelse

Perfektionister er ofte kreative og innovative i deres tilgang til arbejde og projekter. Denne kreativitet kan føre til unikke og inspirerende løsninger.

 • Selvdisciplin og målrettethed

Perfektionister udviser ofte høj grad af selvdisciplin og målrettethed, hvilket gør dem i stand til at tackle udfordringer og opnå ambitiøse mål

5 mulige årsager til, at du oplever dig selv som perfektionistisk. 

I dette afsnit beskrives 5 mulige årsager til at nogle mennesker er perfektionister. Der tages udgangspunkt i psykoterapeutiske teorier og forklaringer. Samtidig skildres også hvilke kendetegn du selv kan være opmærksom på, hvis du synes du er perfektionistisk i dit arbejde og store dele af dit privatliv. 

 1. Opdragelsesmæssige faktorer. 

Perfektionisme kan ofte være resultatet af opdragelse, hvor barnet er blevet belønnet eller rost for at opnå høje standarder og undgå fejl. Kritik for fejl eller manglende anerkendelse af indsatsen kan også skabe et behov for perfektion som en måde at opnå anerkendelse og kærlighed.

 • Angst og kontrol

Perfektionister kan opleve dyb angst og følelsesmæssig usikkerhed. Perfektionismen fungerer som en måde at opretholde kontrol og undgå usikkerheden forbundet med at lade ting være ufuldkomne.

 • Selvværd og anerkendelse

Perfektionisme kan være et forsøg på at opbygge og opretholde en følelse af selvværd gennem præstationer og ydre anerkendelse. Perfektionister føler, at deres værd som person afhænger af deres evne til at levere perfekte resultater.

 • Negativ selvopfattelse

En negativ selvopfattelse, hvor man ser sig selv som utilstrækkelig eller fejlbehæftet, kan drive perfektionismen som en måde at bevise sig selv og andre, at man er god nok.

 • Mestring af følelser

Perfektionisme kan være en mekanisme til at håndtere følelser som frygt, tristhed eller skuffelse. Ved at fokusere på at være perfekte kan man undgå at konfrontere ubehagelige følelser.

Hvorfor det er svært at ændre graden af din perfektionisme – Kan ligne afhængighed?

De videnstunge unge talenter vi møder, finder det ofte relevant at forstå, hvorfor det kan være svært at ændre deres perfektionisme, da det ofte er en kompleks psykologisk tilstand. 

Perfektionisme kan ligne en afhængighed eller mental rigiditet i visse henseender, da det kan være dybt forankret i en persons personlighed og tankeprocesser. Nogle af de vigtigste årsager, der gør det svært at ændre perfektionisme, inkluderer:

 1. Identitet og selvværd

Perfektionisme kan blive en del af en persons identitet, og de kan føle, at deres selvværd er afhængig af at være perfekte eller opnå høje standarder. Det kan være svært at ændre denne opfattelse, da det kan føles som at ændre en grundlæggende del af sig selv.

 • Frygt for fiasko

Perfektionister har ofte en intens frygt for fiasko eller ikke at leve op til deres egne og andres forventninger. Denne frygt kan forhindre dem i at tage risici eller prøve nye ting, da de er bange for at fejle eller blive dømt.

 • Selvforstærkende mønstre

Perfektionisme kan være selvforstærkende, da den efterspørgsel, som en perfektionist stiller til sig selv, kan føre til, at de overbelaster sig selv og oplever stress og angst. Dette kan yderligere forstærke behovet for at være perfekte for at undgå negative følelser.

 • Indgroede vaner

Perfektionisme kan udvikle sig som en indgroet vane over tid, især hvis personen har oplevet anerkendelse og belønning for deres høje præstationer. At ændre indgroede vaner kan være udfordrende, da de kan være dybt forankrede i ens daglige rutiner og tanker.

 • Søgen efter ekstern validering

Perfektionister kan ofte søge ekstern validering og anerkendelse for deres præstationer. Dette kan føre til, at de bliver afhængige af andres vurdering af deres succes og ikke føler sig tilfredse, medmindre de får ekstern bekræftelse.

Det er vigtigt at bemærke, at perfektionisme ikke er en formel afhængighed i klinisk forstand, men det kan have lignende karakteristika og dybtgående psykologiske konsekvenser alligevel.

Forståelsen af, hvorfor perfektionisme kan være svært at ændre, er afgørende for at tilbyde støtte og terapi til unge talenter, der ønsker at bryde fri af de negative virkninger af overdreven perfektionisme og opnå en sundere balance i deres liv og karriere.

5 kendetegn du skal spotte, når perfektionisme blive hæmmende for dig. 

Når perfektionismen begynder at dominere negativt din hverdag, kan den potentielt blive hæmmende og begrænse din evne til at nyde livet fuldt ud. Det er vigtigt at være opmærksom på visse områder, hvor perfektionismen kan tage overhånd og hindre os i at leve et balanceret og tilfredsstillende liv. 

I dette afsnit vil vi udforske disse områder og opdage, hvordan vi kan frigøre os fra perfektionismens tøjler og finde en mere berigende tilgang til vores daglige udfordringer.

Du skal spotte om du kan opleve nogle af nedenstående træk eller tanker hos dig selv. 

 1. Overdreven selvkritik

Perfektionister har ofte en indre kritisk stemme, der fortæller dem, at de aldrig er gode nok, uanset deres præstationer.

 • Ekstremt høje standarder

Perfektionister har tendens til at sætte urealistisk høje standarder for sig selv og andre, og de er sjældent tilfredse med resultaterne, uanset hvor godt de præsterer.

 • Risikominimering

Perfektionister undgår ofte at tage risici, da de frygter fiasko eller ikke at leve op til deres egne forventninger.

 • Besættelse af detaljer

Perfektionister kan være detaljeorienterede og tilbøjelige til at bruge meget tid på at finjustere og rette fejl, hvilket kan forsinke færdiggørelsen af opgaver.

 • Overdrevet tidsforbrug

Perfektionister kan bruge meget tid på at fuldføre opgaver, da de stræber efter at gøre alt perfekt, hvilket kan påvirke deres work-life balance og øge stressniveauet.

Forslag og motivering til at have en sundere perfektionisme og positivt selvbillede

Første skridt til at have lyst til at arbejde med graden af din perfektionisme er bevidstheden om, at det ikke kun er godt for dig at have så høje standarder. Du skal altså have en erkendelse og dernæst også en motivation til at arbejde med det. 

Det arbejde går gennem selvindsigt, selverkendelse og modet til at ændre adfærd og tankemønstre. 

Her er nogle forslag (som måske kræver hjælp fra en terapeut) til at hjælpe dig som perfektionist med at ændre dine mønstre. 

Forslag 1: Identificer underliggende følelser

Hjælpe dig med at identificere og udforske de underliggende følelser og overbevisninger, der driver dine behov for perfektionisme. Det kan omfatte frygt for fiasko, lavt selvværd eller behovet for ekstern validering. Ved at forstå disse følelser kan du begynde at arbejde med dem mere konstruktivt.

Forslag 2: Sæt realistiske mål

Opfordre dig til at sætte realistiske og opnåelige mål i stedet for at stræbe efter uopnåelige perfektion. Dette hjælper dig med at bryde mønstre af selvudslettende adfærd og mindsker frygten for at fejle.

Forslag 3: Omfavn dine fejl og fejltrin

Hjælpe dog med at forstå, at fejl og fejltrin er en naturlig del af enhver proces. Det er vigtigt at lære af fejl og bruge dem som en mulighed for vækst og udvikling i stedet for at se dem som en bekræftelse på deres mangler.

Forslag 4: Fokus på proces – Ikke kun resultater

Opfordre dig til at fokusere på processen frem for kun resultatet. At sætte pris på den læring og indsats, der er involveret i at nå et mål, frem for kun det endelige resultat, kan mindske behovet for at være perfekt hele tiden.

Forslag 5: Indfør gradvise ændringer

Ved ved at du ikke kan (eller skal) ændres ikke over natten, så indfør gradvise ændringer i din adfærd og tænkemønstre. Opfordre dig til at tage små skridt mod at løsne din kontrol og reducere dine krav til sig selv.

Forslag 6: Praktisere selvmedfølelse (Self-Compassion)

Lære dig at praktisere selvmedfølelse og acceptere dig selv, selv når du ikke lever op til dine egne standarder. At være venlig og omsorgsfuld over for dig selv i stedet for selvkritik kan hjælpe med at reducere perfektionismen.

“Nok er nok” for en perfektionist er en proces, der kræver selvbevidsthed og selverkendelse. Det kan være nyttigt at arbejde med en terapeut eller coach, der er specialiseret i at hjælpe med perfektionisme og identificere, hvornår perfektionismen begynder at have negative konsekvenser for deres liv og trivsel.

Den viden har vi og derfor har vi så mange studerende og unge ansatte, der ønsker at have et sundere forhold til deres høje standarder og ambitioner. 

Når du begynder at prioritere dit mentale og følelsesmæssige velvære over det at være perfekt hele tiden, vil du finde en bedre balance i din tilgang til livet og arbejdet.

Samlet konklusion og hvad vi kan tilbyde dig

I konklusionen af denne artikel om facetter og aspekter ved perfektionisme er det klart, at perfektionisme er en kompleks og mangefacetteret tilstand, der kan have både positive og negative virkninger på unge ambitiøse talenter. 

På den ene side kan det drive os til at nå vores fulde potentiale og levere imponerende resultater. På den anden side kan det føre til uopnåelige standarder, unødvendig stress og en konstant frygt for fiasko.

Det er vigtigt for os at forstå, at perfektionisme ikke nødvendigvis er en dårlig ting, men det handler om at finde den rette balance og bevare vores mentale velvære. Gennem selvrefleksion og selverkendelse kan vi spotte de perfektionistiske træk i os selv og tage skridt til at håndtere det på en sund måde.

Ved at omfavne vores styrker og acceptere vores fejl kan vi opnå en sundere tilgang til vores ambitioner og opnå personlig vækst og succes uden at miste vores indre ro og glæde.

Lad dig omfavne dit autentiske selv og lade dine ambitioner blomstre i balance med dit mentale velbefindende. På den måde kan du som ung ambitiøst talent blive en kraftfuld støtte for forandring og succes, både i din karriere og i dit personlige liv.

Skal vi også hjælpe dig?

Vi tilbyder forløb med unge talenter 1:1, hvor vi sætter fokus på dine styrker, dine udfordringer og sammen kan vi skræddersy en vej, der tilgodeser både dine mål, ambitioner og dine ressourcer og tankemønstre. 

Du kan uforpligtende kontakte Thomas Pape på thomas@papeco.dk eller ringe på telefon 2894 5925. 

Læs og få inspiration fra vores andre artikler

Læs dem alle her

Læs hvem vi er og hvordan vi arbejder med klienter og vores kunder.

Se hvem vi er her

Tag kontakt

Vi vender hurtigt og skarpt tilbage til dig.