Skip to main content
19 september, 2022

Er du C-level og mangler I arbejdskraft allerede nu? Så lav et skift fra diffuse talentkurser til strategiske talentudviklingsmiljøer.

19 september, 2022

”Vi kunne sælge langt flere ydelser, hvis vi kunne finde flere folk”, udtalte en CEO i sidste uge, da jeg lyttede til hans frustration over manglende mulighed for, at påtage flere opgaver fra kunder.

Og problemerne med rekruttering af de bedste medarbejdere bliver kun blive sværere indenfor kort tid. Lad os se på tallene der viser, hvorfor det vil være en strategisk genistreg hurtigt at fokusere på jeres interne miljø, end blot at tale om talentprogrammer for udvalgte ansatte.

Seneste tal fra STAR (Berlingske d. 19.9 2022) viser, at industrien de sidste 6 måneder ikke kunne finde 13.000 nye ansatte, byggeriet manglede 8000 folk og rengøringsbranchen ledte efter 8.000 flere nye medarbejdere.

Frem til 2030 bliver kampen om de bedste ansatte kun hårdere – Derfor strategisk handling nu.

Arbejdsstyrken tiltager kun med 23.000 frem til 2030, hvilket svarer til en årlig vækst på 0,1 %. Allerede nu forsøger virksomheder at lokke med højere løn, mere fleksibilitet og forskellige goder.

For unge nye ansatte vil det dog ikke være tillokkende, hvis jeres virksomhed ikke også fokusere på miljøet de unge ansatte skal være del af. I ser ind i den mest troløse arbejdstager I har mødt nogensinde. Derfor skal talentmiljøer re-tænkes.

Fra vilkårlige talentkurser til strategiske meningsfulde talentudviklingsmiljøer.

Vi er et lille land og der er relativt få talenter at vælge imellem sammenlignet med andre lande. Derfor bør det også anspore til en klog strategi af de ”få” talenter, der er at konkurrere om.

Et nybrud af oplevelsen af et godt (arbejds-)liv.

Strategiske sunde talentmiljøer udvikler hele mennesker, ikke kun det faglige aspekt. Den bølge der strømmer ind over vores samfund og særligt virksomhederne er et nybrud med vores oplevelse af ”et godt liv”, der slet ikke mere defineres kun ud fra vores arbejde eller titel.

Særligt unge ansatte vil ikke indgå i fællesskaber, hvor kun fokus på bundlinje er altoverskyggende.

Hvis I vil tilvælges af nye talenter, så sats på ”Strategiske sunde talentudviklingsmiløjer”, som del af jeres brand, kultur og bundlinje.

Jeres udviklingsmiljøer bør kunne tilbyde og indeholde:

  1. At I tilbyder mulighed for individuel personlig udvikling og er bevidste om, at forskellige personligheder ønsker forskellige udviklingspunkter og behov.
  2. Tydelighed om hvilke værdier og kultur, der skal herske i jeres virksomhed.
  3. At der kommunikeres med tryghed i fokus, så fejl, ideer og innovative projekter tør afprøves, uden risiko for kritik, tavshed eller manglende interesse fra nærmeste leder.
  4. At tilbyde bevidsthed, ejerskab og handlekraft for udvikling af faglige og personlige aspekter i et procesforløb med løbende evaluering og dialog med nærmeste leder og kollegaer.

Hvorfor C-levels skal afsætte tid til strategisk planlægning, hvis indsatsen skal afspejles i bundlinjen.

C-levels skal afsætte tid til strategi, så I selv og jeres ansatte er klar over hvilken virksomhed I ønsker at være og hvilke langsigtede mål, der arbejdes hen imod. Det kan og skal ikke overlades til at være en HR-opgave.

En gennemarbejdet plan for talentudviklingsmiløjer svarer på:

  1. Hvilke strategiske planer og fokusområder I pejler mod?
  2. Hvilke taktiske tiltag i et årshjul I vælger at fokusere på?
  3. Hvilke operationelle nedslag og aktiviteter der vælges?

Kan I understøtte præstationer og optimal trivsel på samme tid vil I tiltrække og vinder de bedste talenter. (bonus: De vil blive længere hos jer og jeres eNPS vil stige).

Jeres virksomhed og ledelse skal gå foran og facilitere miljøer, hvor I på en og samme tid kan støtte op omkring præstationer og optimal trivsel.

At kunne brande sig internt og eksternt på sådanne miljøer i fremtiden vil koste langt mindre i rekruttering, diffuse personalegoder og vil kunne aflæses som sorte tal på bundlinjen.

Som C-level kan du være medvirkende til at unge talenter lærer at evaluere egne processer end blot at udvikle selvkritik, at være målrettet uden at miste kontakten til sig selv og uden at tabe arbejdsglæden eller meningsfuldheden i dagligdagen hos jer.

Skal I have ekstern sparring på, hvordan I designer jeres udviklingsmiljø?

Ønsker jeres ledelsesgruppen sparring på strategiske fokuspunkter til jeres fremtidige udviklingsmiljø, kan du skrive til Thomas Papethomas@papeco.dk eller ringe uforpligtende på telefon 2894 5925.

Tag kontakt

Vi vender hurtigt og skarpt tilbage til dig.