Skip to main content

Naviger dine personlige grænser: En guide til unge ambitiøse talenter i konkurrenceprægede erhvervsmiljøer.

24 juli, 2023

Naviger dine personlige grænser: En guide til unge ambitiøse talenter i konkurrenceprægede erhvervsmiljøer.

De unge talenter vi møder i erhvervslivet, når vi underviser og på vores klinik når vi rådegiver 1:1, stræber både efter at udvikle deres potentiale, forfølge deres karrieremål og vokse både personligt og fagligt. 

Men da de stadig er nye på arbejdsmarkedet, måske er lavest i hierarkiet og aldersmæssigt er noget yngre end deres leder eller partner, kan det være svært at navigiere i personlige faglige, sociale og personlige grænser og lederens styring og krav.

I artiklen kan du læse om:

  • Forskellene på personlige grænser og ønske om kontrol.
  • Selvværd og kommunikation.
  • Manglende respekt og manipulation.
  • Mangel på empati.
  • Samlet opsummering du skal være opmærksom på.

I processen mod succes kan du stå over for forskellige udfordringer, herunder at lære at navigere i komplekse relationer med dine ledere og kolleger. 

To vigtige aspekter, der er essentielle at forstå i disse relationer, er emnerne om “personlige grænser” og “lederens ønske om kontrol og styring.”

At have en klar forståelse af disse begreber er ikke kun afgørende for din egen trivsel og velbefindende, men også for at skabe sunde arbejdsmiljøer og frugtbare samarbejdsrelationer i virksomheder. 

I denne guide udforsker vi forskellene mellem personlige grænser og ledelsens behov for kontrol samt, hvorfor det er vigtigt for unge talenter at kende og forstå disse begreber for at sikre en vellykket karriereudvikling og høj trivsel i hverdagen.

Først begreber, der knytter sig til personlige grænser.

Personlige individuelle grænser og ønsket om at kontrollere og påvirke andre er to forskellige aspekter af menneskelig interaktion og adfærd. Lad os se nærmere på forskellene mellem dem:

Personlige grænser

Personlige individuelle grænser refererer til de mentale, følelsesmæssige og fysiske grænser, som du etablerer for at beskytte og bevare dit eget velbefindende. Disse grænser hjælper med at skabe en følelse af identitet og integritet og bestemmer, hvad du føler dig komfortabel med og hvilke handlinger og interaktioner du er villige til at tillade i dit liv.

Respekt for grænser

Når du har klare personlige grænser, betyder det, at du ved, hvad der er acceptabelt for dig og ikke lader andre overskride disse grænser uden tilladelse.

Selvværd

At etablere personlige grænser afspejler også en sund selvværd. Når du er bevidst om dine behov og prioriterer din eget velvære, viser det en vis grad af selvomsorg og respekt for dig selv.

Kommunikation

At opretholde personlige grænser indebærer ofte tydelig kommunikation af dine behov og ønsker over for andre.

Dernæst begreber, der knytter sig til styring og kontrol af andre.

At kontrollere og påvirke andre i forhold til egne behov og tanker

Dette refererer til et ønske eller en tendens til at udøve kontrol over andre mennesker eller situationer for at opfylde egne behov eller opnå bestemte resultater. Det kan komme fra en følelse af magt, usikkerhed, egoisme eller manglende evne til at anerkende andres rettigheder og autonomi (selvbestemmelse eller snarere retten til at træffe egne beslutninger).

Manglende respekt for andres grænser.

Når man søger at kontrollere eller påvirke andre, kan det føre til en krænkelse af deres personlige grænser og individuelle frihed.

Manipulation

Forsøg på at kontrollere eller påvirke andre kan tage form af manipulation, hvor man bruger taktik som skyldfølelse, trusler eller bedrag for at opnå sine ønsker.

Mangel på empati.

En person, der stræber efter at kontrollere andre, kan have svært ved at sætte sig i andres sted eller forstå deres perspektiver og følelser. (mangel på empati).

Opsummering og sammenfatning.

Sammenfattende handler forskellen på personlige individuelle grænser og ønsket om at kontrollere andre om, at opretholde et sundt forhold til dig selv og andre. Det indebærer anerkendelse af, at hver person er en autonom individuel, der har ret til at sætte grænser og træffe beslutninger for sig selv.

Opfordringen til kontrol og påvirkning af andre kan underminere deres frihed og integritet og skabe konflikter og vanskeligheder i relationer. Derfor er det vigtigt at udvikle en løbende forståelse af grænsesætning og udvise empati og respekt for andre mennesker.

Vil du også læse:

Talentanalyse 2023 – Unges behov for ros og 7 mentale faktorer, der knytter sig til ros.

2 øvelser til psykologisk tryghed.

Kontakt os for 1:1 sparring eller undervisning og rådgivning

Skriv uforpligtende til thomas@papeco.dk eller ring på 2894 5925.

Tag kontakt

Vi vender hurtigt og skarpt tilbage til dig.