Skip to main content

Teamprofil-analysens 4 oversete udviklingspotentialer.

11 april, 2024

Teamprofil-analysens 4 oversete udviklingspotentialer

Tillid og tryghed er og bør være grundstammen i moderne ledelse, talentudvikling og fastholdelse af de bedste medarbejdere. Men det kan være med bind for øjnene at lede, udvikle og motivere et team eller en ledergruppe, hvis man kender gruppens samlede teamprofil og potentialer. 

En teamprofilanalyse er det bedste udgangspunkt for bevidst, personligt og konkret at arbejde med hele teamets top potentialer. 

Disse 4 oversete udviklingspotentialer mister teamet uden en teamprofiltest og analyse.

FØRSTE oversete udviklingspotentiale – Tryghed.

Et trygt bæredygtigt talentmiljø gennemsyres af tillid og tryghed og det kan sættes på formel og valides, så det ikke blot er gode intentioner eller meninger, men også med afsæt i målbare personlige styrker og præferencer.   

ANDEN oversete udviklingspotentiale – Kulturanalyse.

Teamprofilanalysen kan ligeledes konkretisere, hvilke kulturbærende søjler teamet eller ledergruppen står på. Samtidig kan analysen sætte spot på om alles værdier, roller og potentialer reelt bliver frigivet hver dag og i hvert projekt. 

TREDJE oversete udviklingspotentiale – Motivation.

Skal den samme person/leder være lead på alle nye projekter og opgaver eller tør man skifte den bedste person ind på holdet til hvert enkelt projekt og opgave? En teamprofilanalyse vil kunne dokumentere hvilke personprofiler, der varetager forskellige opgaver bedst, uagtet hvor vanepræget teamkulturen er eller hvor hierarkisk organisationen er.  

FJERDE oversete udviklingspotentiale – Kommunikation.

Tryghed er i familie med kommunikation og en teamprofilanalyse vil hjælpe alle i teamet/gruppen til at få en større lyst og accepterende forståelse for den forskellighed, de reaktionsmønstre og kommunikationsformer, der hersker i teamet og gruppen. 

Den helt store investering i at teste og arbejde med teamets profil er: 

Bevidstheden om forskelligheder, rollefordeling, motivationsdrivere og kommunikationsformer vil kunne frisætte endnu flere ressourcer hos individet og teamet og bidrage til endnu bedre kundeoplevelser, vækst og fastholdelse af gode medarbejdere. (Tredobbelt win)

Ledergrupper vil opøve endnu mere tryghed i samtaler, i supervision og kunne udvikle personlige såvel som ledelsesmæssige sider af sig selv og frisætte potentialer og kunne arbejde med uprøvede og svagere sider af ens lederprofil. 

En stærk virksomhedskultur kan være med til at sikre en virksomheds langsigtede succes og vækst. Kulturen skaber et stærkt fællesskab, styrker motivation, forbedrer ansattes produktivitet og øger evnen til at tiltrække de bedste talenter. Samlet set vil jobtilfredshed og trivsel kunne måles i trivselsundersøgelser. 

teamprofil

Validiteten bag teamprofiltesten

Teamanalysen bygger på anerkendte og gennemprøvede psykologiske teorier om menneskelig adfærd. Fundamentet bag er e-fivefactor, et forskningsbaseret personprofilværktøj, med afsæt i Theory of human behaviour. Begge teorier har fokus på de primære motivationsfaktorer, samt vores adfærd i social interaktion med andre mennesker.

teamprofil

Se en demo på en teamprofil og hvad teamet eller grupper får overleveret efter testen og en workshop. Klik her

Få adgang til jeres teamprofil – Kontakt os.

Ønsker du at høre mere om, hvordan jeres team eller gruppe kan få denne test og analyse, kan du skrive til Thomas Pape på thomas@spine.dk eller ringe uforpligtende på telefon 28945925.

Thomas Pape er Masterclass uddannet indenfor personprofiltest, teamprofilanalyser og har årelang erfaring med test, analyse, overlevering og undervisning af person- og teamprofiludviklingsarbejde. 

Tag kontakt

Vi vender hurtigt og skarpt tilbage til dig.